[1]
Ahmad Osama Musleh and Fayez Ahmad Abdulla, “Generation of Synthetic Daily Rainfall Data in Jordan”, ASRJETS-Journal, vol. 88, no. 1, pp. 213–232, Jun. 2022.